Japan - 13/05/2022
Race

RACE CARD

JAPAN RACING FRIDAY 13 MAY 2022 MEETING

TOKYO CITY KEIBA / YORK / NEWBURY

RACE 1:

3 YEAR OLD (FROM TOKYO CITY KEIBA RACE 1)

DISTANCE : 1600

TIME : 1:30 PM

PRIZE MONEY : JPY3,040,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

HINA KAIDO

TSUBASA SASAGAWA

MASAHIRO UESUGI

54

1

2

BROWN INDY

DAISUKE MASHIMA

KAZUMASA SAKAMOTO

56

2

3

AMARYLLIS ROSSO

RYO FUJITA

KEIJI NAKAMICHI

56

3

4

POND WAVE

SHUNSUKE ISHIKAWA

MINORU ASAKURA

54

4

5

KIMON RICKEY

TAITO MORI

CHIAKI HORI

56

5

6

BEST LEON

RYOTA SUGAWARA

MORIO MISAKA

53

6

7

COSMO FARNESE

GENKI FUJIMOTO

TAKEMI MUNAKATA

56

7

8

YUSHIN IMON

RYUJI TATSUSHIRO

TAKAKAZU SASO

57

8

9

ETERNAL JEWEL

TAKAYUKI YANO

NAOYUKI MATOBA

54

9

10

HERNANDEZ

YOICHI ANDO

KAZUMA HASHIMOTO

56

10

11

LEGEND AGAIN

KENJI OKAMURA

NORIO WATABE

56

11

RACE 2:

3 YEAR OLD (FROM TOKYO CITY KEIBA RACE 2)

DISTANCE : 1400

TIME : 2:00 PM

PRIZE MONEY : JPY3,040,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

TAISHIRON BLADE

SHOTARO KAWASHIMA

KENJI TSUKIOKA

56

1

2

SPOTTED LAKE

SHUNSUKE ISHIKAWA

KIYOAKI TAKAHASHI

54

2

3

SEKIREI

RIKU TAKAMI

KEIJI NAKAMICHI

51

3

4

ESPRIT JESSIE

TAKAYUKI YANO

YOSHIHIRO SAWA

54

4

5

MAX LEGEND

RYUJI TATSUSHIRO

KEIYUKI SUZUKI

57

5

6

BRANDING

RYOTA SUGAWARA

CHIAKI HORI

51

6

7

CAMPAGNOLA

SHINOBU SAKAI

KAZUNOBU SUDA

54

7

8

GILDONG

AOI SHINOYA

TAKATOSHI TAKAIWA

56

8

9

BELIEVE HORSE

KENJI OKAMURA

MAKOTO ICHIMURA

56

9

10

DELBAETH

JOJI WADA

KATSUNORI ARAYAMA

56

10

11

NOSE TO TAIL

NORIFUMI MIKAMOTO

KEIJI NAKAMICHI

56

11

12

COPANO ST LOUIS

KEITA NISHI

HIROYUKI MATSURA

57

12

13

SWING STATE

RYO FUJITA

HIDEMITSU SAKAI

56

13

RACE 3:

3 YEAR OLD (FROM TOKYO CITY KEIBA RACE 3)

DISTANCE : 1200

TIME : 2:30 PM

PRIZE MONEY : JPY3,040,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

POD HALO

TSUBASA SASAGAWA

KEIYUKI SUZUKI

57

1

2

COULEUR DU SOLEIL

SEIJI YAMAZAKI

TOMOHIRO ARAI

54

2

3

BIG LANCER

YOICHI ANDO

MAKOTO ICHIMURA

56

3

4

ABEL BAROWS

RYUJI TATSUSHIRO

YORIAKI MURAKAMI

56

4

5

TIARA FOCUS

JOJI WADA

TAKEMI MUNAKATA

57

5

6

SAHARANT ASIA

KEITA NISHI

MASAHIRO FUKUDA

54

6

7

MADAM QUEEN BEE

RYOTA SUGAWARA

NOBUHIRO ONODERA

51

7

8

MITSUBACHI CAT

SHO YOSHII

TAKASHI KUBOSUGI

54

8

RACE 4:

C CLASS 3 (FROM TOKYO CITY KEIBA RACE 4)

DISTANCE : 1600

TIME : 3:00 PM

PRIZE MONEY : JPY1,520,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

LICHT WAHL

TAKAYUKI YANO

TERUNOBU FUJITA

54

1

2

RICKIE

GENKI FUJIMOTO

RYO AKAMINE

56

2

3

GOLDEN OJA

SHUNSUKE ISHIKAWA

YORIAKI MURAKAMI

56

3

4

YAMATO HOPE SHIP

KANTA TANIUCHI

TAKASHI KUBOSUGI

51

4

5

VENERE

HISAYOSHI HIGASHIHARA

HIROYUKI INOUE

54

5

6

ITALIAN GOLD

KENJI OKAMURA

MAKOTO ICHIMURA

56

6

7

SEYU BRAVO

FUMIO MATOBA

NORIO WATABE

56

7

8

CRYSTAL NIKITA

KEITA NISHI

MASATO TANAKA

54

8

9

MAGURE

SHOHEI NAKAMURA

AKIHIKO SYOJI

54

9

10

ZINNIA'S WISH

YUKI ERIGUCHI

KIYOAKI TAKAHASHI

54

10

11

SPARK DELIGHT

SHUN ISHIZAKI

YORIAKI MURAKAMI

56

11

12

EL MAS FUERTE

TAITO MORI

TAKASHI KUBOSUGI

56

12

RACE 5:

C CLASS 3 (FROM TOKYO CITY KEIBA RACE 5)

DISTANCE : 1400

TIME : 3:35 PM

PRIZE MONEY : JPY1,520,000

NO.

HORSE NAME