Japan - 27/09/2022
Race

RACE CARD

JAPAN RACING TUESDAY 27 SEPTEMBER 2022 MEETING

FUNABASHI / AYR / CORK

RACE 1:

2 YEAR OLD (FROM FUNABASHI RACE 1)

DISTANCE : 1200

TIME : 1:40 PM

PRIZE MONEY : JPY3,610,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

BRUNET STAR

AOI SHINOYA

NOBUHIRO YAMADA

54

1

2

FORCE BIO

KENJI OKAMURA

KIYOSHIGE ARAI

54

2

3

VICTORIA SKY

TAKEHIRO KASANO

TAKANORI YAMANAKA

54

3

4

LEVAIN MONSTER

MAI FUKUHARA

TAKASHI MIZUNO

54

4

5

WORLD NIGHT

RYO KOSUGI

TAKAYUKI YAMASHITA

54

5

6

MONTE BLACK

RYOYA SAWADA

NOBORU SAKAMOTO

54

6

7

CASTLE SHION

NATSUKA KOBAYASHI

MASARU TAMAI

50

7

8

TAKAICHI LIBRA

YUKI YAMANAKA

NOBORU TAMAI

54

8

9

QUEEN OF DOMINO

JOJI WADA

SATOSHI SAITO

54

9

RACE 2:

2 YEAR OLD (FROM FUNABASHI RACE 2)

DISTANCE : 1200

TIME : 2:10 PM

PRIZE MONEY : JPY3,610,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

VODKA GIRL

RYOTA SUGAWARA

TAKESHI MINOWA

52

1

2

POINT BACK

AOI SHINOYA

MASATO HAYASHI

54

2

3

DEA DELLA FOLLIA

RYOMA KIMATSUKA

YOSHIYUKI YANO

51

3

4

ACE FLOWER

RYO KOSUGI

HITOSHI TAMAI

54

4

5

MOMONGA CLAW

KENJI OKAMURA

MITSUHIRO OKABAYASHI

54

5

6

ORIENTAL LANI

TOSHIO UCHIDA

ISAO SASAKI

54

6

7

YORUDEMO ASA

KOTA MOTOHASHI

YOSHIYUKI YANO

54

7

8

SILENT WOLF

AKIRA HARITA

TAKASHI HARITA

54

8

9

YUYU ROCKET

YUKI YAMANAKA

NOBUHIRO SHIBUYA

54

9

10

SIENA CURREN

KOSEI AKIMOTO

HIKARU YAMAKOSHI

54

10

11

MARINE PETIT ANGE

TATSUYA HAMADA

SATOSHI SAITO

54

11

RACE 3:

C CLASS 3 (FROM FUNABASHI RACE 3)

DISTANCE : 1000

TIME : 2:40 PM

PRIZE MONEY : JPY1,710,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

BLACK WATTLE

SHU NIIHARA

NOBUFUMI KURIBAYASHI

54

1

2

BAJIGAKU EVELYN

KENTARO USUI

TAKANORI YAMANAKA

54

2

3

GETSURENKA

TAITO MORI

SATOSHI SAITO

54

3

4

GOLD HARLEY

TAKUTO IKETANI

SUNAO YAMADA

55

4

5

PRESTO MAGIC

SHOTARO KAWASHIMA

KIYOAKI SASAKI

56

5

6

HEDERA

KOSEI AKIMOTO

TAKASHI MIZUNO

54

6