Japan - 21/11/2022
Race

RACE CARD

JAPAN RACING MONDAY 21 NOVEMBER 2022 MEETING

URAWA

RACE 1:

C CLASS 1 (FROM URAWA RACE 7)

DISTANCE : 800

TIME : 12:40 PM

PRIZE MONEY : JPY2,160,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

AVENTURISTO

KEITA NISHI

HIKARU YAMAKOSHI

56

1

2

KNIFE REST

GENKI FUJIMOTO

TOMOYUKI FUJIHARA

54

2

3

SMILE CUTIE

NAOYA HASHIMOTO

MAKI HIRAYAMA

54

3

4

NOBBY NO HIKARI

KAZUHIRO KATO

YUTAKA KAWASHIMA

54

4

5

GRACE DIVA

TOSHIKI YAMAMOTO

NOBUHIRO SHIBUYA

54

5

6

ALGOL

YUJIRO TANABATA

TAKESHI MINOWA

55

6

7

DATENO LIGHTNING

KOSHI YOSHIDOME

TAKASHI NOGUCHI

54

7

8

ANGE CLAIR

TAITO MORI

SATOSHI KOKUBO

54

8

9

KURA PHENIX

RYOTA SUGAWARA

TOMOYUKI FUJIHARA

52

9

RACE 2:

C CLASS 2 (FROM URAWA RACE 8)

DISTANCE : 1500

TIME : 1:15 PM

PRIZE MONEY : JPY1,800,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

GOOD HELLO

YUTO TERASHIMA

HIKARU YAMAKOSHI

54

1

2

TOMONO CRYSTAL

SEIJI SAKAI

SATOSHI KOKUBO

54

2

3

STELLA SEIKO

SHINOBU SAKAI

TAKASHI MIZUNO

54

3

4

SEIUN MULLINGAR

MAI FUKUHARA

HIROTSUGU OZAWA

54

4

5

CAN BE

JOJI WADA

HIROHITO NOGUCHI

56

5

6

ALL IS TRUE

KOSUKE SAKURAI

MAKI HIRAYAMA

54

6

7

RYUNO WASHINGTON

KOTA MOTOHASHI

SATOSHI SAITO

56

7

8

KISS AND TELL

TADANARI KONNO

TSUKASA KAIBAZAWA

54

8

9

UNSIMILAR

KOSHI YOSHIDOME

KAZUMA YABUGUCHI

56

9

10

TOSEN WINDSOR

YOSHIMI NAKASHIMA

HIKARU YAMAKOSHI

52

10

11

HEREDAR

NATSUKA KOBAYASHI

SHINSUKE KUDO

52

11

12

FINISH MOVE

TSUBASA SASAGAWA

YOSHIKAZU KANUMA

56

12

RACE 3:

C CLASS 1 (FROM URAWA RACE 9)

DISTANCE : 1400

TIME : 1:50 PM

PRIZE MONEY : JPY2,880,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

MASKED SAMURAI

HIIRO MURO

TOMOYUKI FUJIHARA

53

1

2

BATTLE HOPPER

TADANARI KONNO

TAMOTSU YOKOYAMA

56

2

3

ICHIJIN

KAZUHIRO KATO

SHINOBU HASEGAWA

56

3

4

HEBE

JOJI WADA

HIRONORI UNOKI

54

4

5

WONDER DAIKHANAAEN

NAOYA HASHIMOTO

KATSUFUMI SUZUKI

56

5

6

TAKICHAN GO

TSUBASA SASAGAWA

SATOSHI KOKUBO

54

6

7

GOLD ACE

RYUJI TATSUSHIRO

TAKASHI NOGUCHI

56

7

8

SUPER ROSE

KOSHI YOSHIDOME

TAKASHI NOGUCHI

54

8

9

LORD OF ISA CHIL

YOSHIMI HANZAWA

HIRONORI UNOKI

54

9

10

EXPLORER

AKIRA HARITA

TAKASHI HARITA

56

10

11

KYOEI SHINE

MAI FUKUHARA

HIROTSUGU OZAWA

54

11

12

ANTARCTICUS

RYO NOBATA

KENJI UCHINO

54

12

RACE 4:

B CLASS 2 (FROM URAWA RACE 10)

DISTANCE : 1500

TIME : 2:25 PM

PRIZE MONEY : JPY4,860,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

DEXTER

MASASHIGE HONDA

TAKASHI MIZUNO

55

1

2

BY THE WAY

TATSUYA YAMAGUCHI

MASATO HAYASHI

55

2

3

MIC BEN HUR

RYOYA SAWADA

TAKAMITSU WATANABE

57

3

4

MONGE HAGANE

RYO NOBATA

YOSHIHISA SUZUKI

55

4

5

NAMURA TIGER

SHINOBU SAKAI

TAKESHI MINOWA

55

5

6

FOR MESSI

JOJI WADA

SATOSHI SAITO

55

6

7

TSUKUBA KISEKI

TAKEHIRO KASANO

HIROSHI YAUCHI

57

7

8

CHANGE BIO

RYOMA KIMATSUKA

KIYOSHIGE ARAI

54

8

9

TAMAMO ITTOSEI

TSUBASA SASAGAWA

SATOSHI KOKUBO

55

9

10

I ANGEL

YUJIRO TANABATA

KAZUO OKADA

52

10

11

KUROHYO

TAKAYUKI YANO

SHIGENORI ITO

55

11

12

YODONO OCEAN

TAITO MORI

MAKI HIRAYAMA

57

12

RACE 5:

C CLASS 2 (FROM URAWA RACE 11)

DISTANCE : 2000

TIME : 3:00 PM

PRIZE MONEY : JPY2,700,000

NO.

HORSE NAME

EA

JOCKEY

TRAINER

WT (KG)

BAR

1

PINO MORAN

SHU NIIHARA

TAKASHI NOGUCHI

55

1

2

BEL TANTO

AKIRA HARITA

SATOSHI KOKUBO

57

2

3

WIN CARMINE

KAZUHIRO KATO

YUTAKA KAWASHIMA

57

3

4

A SHIN SMASH

KAZUKI AKATSU

HIKARU YAMAKOSHI

57

4

5

LOURDES

YUJIRO TANABATA

MAKI HIRAYAMA

56

5

6

WIN JUNO

YOSHIMI NAKASHIMA

YUTAKA KAWASHIMA

51

6

7

LUCKY AMONT

YUTO TERASHIMA

TAKESHI MINOWA

55

7

8

HAKUSHIN ACE

YOSHIMI HANZAWA

MAKI HIRAYAMA

57

8

9

YAMATAKE KOCHAN

MAI FUKUHARA

TAKASHI MIZUNO

57

9

10

SEIUN MIREIA

DAI OKADA

TOSHIO TOMITA

55

10

11

AKUNAKI CHOSEN

JOJI WADA

HIRONORI UNOKI

57

11

12

SUN LAGUNA NIGUEL

NAOYA HASHIMOTO

MORIO KAWAMURA

55

12

 
 1.  Venue: Urawa Race 7 to 11.
 2.  Gross Quartet Jackpot of $164 will be carried forward to Race 1.

 Meeting selection for placement of bets:
 For Coupon Betting:             Mark "HK"

More Information
Integrated Race Cards for Race 1 to 5
- Japan Chinese Race Card

iRace Media Selections
Race Analysis