Korea - 14/07/2024
Race

RACE 1: CLASS 5 HANDICAP (FROM SEOUL RACE 3) - 1300M - TIME: 12:10 PRIZE MONEY: WON45000000

Horse
No
Horse NameJockeyTrainerBarrierWt
1 BUGANGJILJU JO JAE RO AN BYUNG KI 1 56
2 BELOTERO LEE YONG HO SEO HONG SOO 2 52.5
3 PRINCE DAY JEONG JEONG HEE KIM DONG CHUL 3 54
4 GANGHAN NURI JOHAN VICTOIRE SEO IN SEOK 4 54
5 EUREKA O SU CHEOL LEE SHIN WOO 5 55.5
6 TUHON GISANG MOHD A ISISUHAIRI BIN KASIM CHOI YEONG JOO 6 52
7 SMART WORLD FURKAN YUKSEL CHO HYUN SOO 7 54
8 PURPLE SHINHWA KIM YONG GEUN PARK YOUN GU 8 53.5
9 DREAM SKY KIM SEONG HYUN LIM CHAE DEOK 9 51
10 EUNPA PARTNER CHOI BUM HYUN KHAK YONG HYO 10 53.5
11 QUERER MOON JUNG KYUN LEE JOON CHEL 11 54

1. Venue: Seoul Race 3 to 9 and Busan 4 to 8.
2. Gross Quartet Jackpot of $1,126 will be carried forward to Race 1.

Meeting selection for placement of bets:
For Coupon Betting:          Mark "Code 8"

More Information
- Integrated Race Cards for Race 1 to 12
Race Comments
Media Selections
Race Analysis